Produkcja handpanów | Mayza Handpan, Mayza Instruments | Wrocław

Logo firmy Mayza prodującej handpany

Zasady ogólne

 1. W celu złożenia zamówienia należy skontaktować się z nami poprzez formularz, mailowo bądź telefonicznie. 
 2. Niezbędne jest podanie szczegółowych informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 3. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm kurierskich. Klient ponosi koszty dostawy określone przy składaniu zamówienia.
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, do 7 dni od zawarcia umowy ze sprzedawcą. 
 5. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
 6. Klient jest informowany o ukończeniu realizacji zamówienia. Od tego momentu czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 7 dni roboczych.
 7. Instrumenty handpan objęte są 2-letnią gwarancją. 
 8. Reklamacje w okresie obowiązywania gwarancji można składać za pośrednictwem formularza kontaktowego lub maila: mayznahandpan@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać opis wady oraz zdjęcia produktu ukazujące wady.
 9. Jeżeli produkt jest niezgodny z umową, Klient może żądać jego naprawy, wymiany lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową lub nie doprowadził produktu do zgodności z umową.
 10. Sprzedawca rozpatruje reklamację z tytułu niezgodności produktu z umową w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 11. Zarówno w przypadku gwarancji, jak i reklamacji Klient odsyła produkt na swój koszt. 
 12. Po naprawie bądź wymianie koszty dostawy instrumentu do Klienta ponosi sprzedawca. 
 13. Towary odsyłane w ramach procedury gwarancyjnej i reklamacyjnej należy wysyłać na adres – ul. Grafitowa 10, 55-010 Radwanice.