Produkcja handpanów | Mayza Handpan, Mayza Instruments | Wrocław

Logo firmy Mayza prodującej handpany

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Mayza Handpan Karol Wilmański, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5993242862 , nr REGON 383931859, ul. Grafitowa 10, 55-010 Radwanice.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem https://mayzahandpan.com – dalej „Serwis” i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

– imię i nazwisko,
– adres,
– numer telefonu,
– adres e-mail.

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

– realizacja Twoich zamówień,
– marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter,
– przesyłanie newslettera.

Podstawa przetwarzania

– Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
– Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). – Twoja zgoda wyrażona w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
– Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
– Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
– Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
– Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych:

– Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

– brak możliwości dokonania zakupów w Serwisie.

Możliwość cofnięcia zgody:

– w każdej chwili.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych,
– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową za pośrednictwem Serwisu,
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą,
– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego,
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

– dostępu do Twoich danych osobowych,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– przeniesienia danych do innego administratora,
– a także wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych:

– z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

– są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
– umożliwiają Ci m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu,
– nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

– usunąć pliki cookies,
– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

– zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
– statystycznym,
– marketingowym.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

– Firefox,
– Chrome,
– Safari,
– Internet Explorer/Microsoft Edge.

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE/ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

– dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia strony internetowej,
– podmiot realizujący dostawę towarów,
– dostawca płatności,
– biuro księgowe,
– podmiot zapewniający system mailingowy,
– podmiot zapewniający usługi marketingowe,
– podmiot zapewniający usługi statystyczne,
– odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?

Napisz na adres e-mail:
mayznahandpan@gmail.com

W sprawach nieuregulowanych Polityką Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).